Big Mystery -esitys

18.02.-19.03.2016

Miten maailmamme on syntynyt? Mistä olemme tulleet? Loiko joku meidät, vai alkoiko kaikki räjähdyksestä? Lähtikö kaikki munasta, sukelluksesta valtamereen, rakastavaisten syleilystä vai kenties naurusta?

Metropolian esittävän taiteen ja musiikin tutkinnot toivat yhteistyössä Metropolia-teatteriin esityksen, joka avasi maailmansynnyn mysteeriä teatterin keinoin. Tieteellinen selitysmalli sai rinnalleen eri kulttuurien myyttisiä alkukertomuksia. Jos emme voi ymmärtää elämän tarkoitusta rationaalisesti, voimme yrittää tehdä sen kertomalla tarinan.

Esityksen aihekokonaisuus juonsi David Christianin Big History Project -nimisestä oppimateriaalikokonaisuudesta. Ohjaajat Pieta Koskenniemi ja Juuso Kekkonen muovasivat tästä ja monista Koskenniemen keräämistä tekstikokonaisuuksista pohjan Big Mystery -esitykselle. Teos sai lopullisen muotonsa harjoitusprosessissa, monialaisen työryhmän yhteistyönä.

Esityksen musiikki oli sekä improvisoitua että lehtori AriPekka Korhosen ja Metropolian musiikin opiskelijoiden säveltämää. Esitys kulki perinteisemmästä musiikkitraditiosta kokeellisempaan äänimaailmaan, joka kertoi osin ajasta, jolloin käsitettä ”musiikki” ei vielä ollut olemassa. Koreografian ohjauksesta vastasi tanssija, koreografi Metsälintu Pahkin.

Esittävä taide juhlisti esityksen myötä 20. toimintavuottaan soveltavan taiteen edelläkävijänä ja teatteri-ilmaisun ohjaajien kouluttajana.

Esitysajat ja liput
Esityksen työryhmä

Big Mystery -esitys Facebookissa

Lisää kansainvälisestä Big History Projectista: www.bighistoryproject.com

BigMystery